Rada Nadzorcza

Adam
Domiński

Janina
Mańko

była wiceminister zdrowia i krajowy inspektor farmaceutyczny w latach 1999 – 2001. Dyrektor Departamentu Farmacji w Ministerstwie Zdrowia w latach 1991-1996. Pracowała w Ośrodku Analiz i Promocji Zdrowia, przygotowując założenia do reformy systemu ochrony zdrowia, w części dotyczącej leków. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku.

Krzysztof
Pusz

polski polityk. W latach 1990 – 1991 szef Gabinetu Prezydenta RP i podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w 1998 wicewojewoda gdański, w latach 1999–2001 wicewojewoda pomorski. Od 1986 do 1989 pełnił funkcję sekretarza w biurze Lecha Wałęsy, a w latach 1989–1990 był dyrektorem Biura Krajowego „Solidarności”. W 2007 został za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Arkadiusz
Rozpędowski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego - kierunek politologia. Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert w dziedzinie prawa karnego oraz konstytucyjnego. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Pomorskiej Izbie Adwokackiej, członek komisji wizerunkowej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Od 2012 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Gdańsku.

Dane
kontaktowe