PL | EN

39. rocznica Porozumień Sierpniowych

2019-08-31

Prezydent Lech Wałęsa wziął dziś udział w obchodach 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Przemówił do zgromadzonych pod historyczną bramą nr 2. Złożył także kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

W swoim wystąpieniu Prezydent mówił o wyzwaniach stojących przed demokracją, wynikających z postępującej globalizacji i przemian globalnego kapitalizmu.”Wchodzimy w epokę intelektu, informacji i globalizacji. (...) Ta epoka wymaga innych programów i systemów. W sztafecie pokoleń mamy największe szansę na rozwój, na pokój, na dobrobyt. Ale musimy dokonać korekty programów i struktur” – stwierdził.

Lech Wałęsa mówił także o problemie niskiej frekwencji wyborczej. Wspominając o potrzebie przebudowy dotychczasowych form współpracy społecznej, zaapelował o dyskusję nad kształtem i przyszłością Polski: „Kiedyś mieliśmy wspólny mianownik, komunizm i Związek Sowiecki. (…) Zlikwidowaliśmy ten wspólny mianownik i dziś nie mamy już żadnego wspólnego mianownika. Dlatego tak trudno cokolwiek zbudować. Musimy wspólny mianownik wydyskutować. Proszę was, dyskutujcie, gdzie tylko jest to możliwe” – wezwał  zgromadzonych.  

Dane
kontaktowe