PL | EN

Zarząd

Bogdan Wałęsa

Prezes Zarządu
Najstarszy syn Danuty i Lecha Wałęsy, urodzony w październiku 1970 r. przed wydarzeniami grudniowymi. Był i jest świadkiem oraz uczestnikiem życia i działalności Fundatora. W 1983 r. wraz z Mamą Danutą odbierał w imieniu Ojca Lecha Wałęsy Pokojową Nagrodę Nobla. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, obecnie emerytowany oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od blisko 30 lat w zaszczytnej służbie dla kraju, teraz poprzez działalność w Fundacji Instytut Lecha Wałęsy, gdzie staje w obronie prawdy historycznej, konstytucji i demokracji.

e-mail: bogdan.walesa[at]ilw.org.pl

Dane
kontaktowe