MISJA

Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy" jest apolityczną organizacją pozarządową typu non-profit. Instytut został ufundowany przez Prezydenta Lecha Wałęsę w grudniu 1995 i jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce.


W ramach swojej działalności
ILW realizuje następujące cele:

 • ochrona dziedzictwa narodowego, tradycji niepodległościowej i solidarnościowej,

 • dokumentacja życia i działalności Lecha Wałęsy,

 • prowadzenie badań i studiów nad najnowszymi dziejami Polski, 
  a w szczególności nad ruchami społecznymi
  oraz pojęciem nowoczesnego patriotyzmu,

 • kształtowanie pozytywnego obrazu Polski i Polaków za granicą,

 • propagowanie zasad jawności i przejrzystości w polityce i działalności publicznej,

 • wspieranie procesów decentralizacji państwa i rozwoju różnych form samorządności,

 • promocja dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego,

 • wspieranie młodzieży w dążeniu do uzyskania jak najwyższego poziomu edukacji,
 • przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka i wspieranie procesu demokratyzacji społeczeństw.

Wesprzyj Nas

Dziękujemy za wpłaty wszystkim naszym Darczyńcom. Dzięki Wam możemy propagować zasady solidarności, wspierać procesy demokratyzacji społeczeństw, promować dialog międzykulturowy i przeciwdziałać łamaniu praw człowieka.

Jak nas wesprzeć

Dane
kontaktowe