PL | EN

#BohaterNarodowy - w obronie dobrego imienia Lecha Wałęsy

2019-02-06

Prezydent Lech Wałęsa wielokrotnie padał ofiarą bezpodstawnych i nieprawdziwych oskarżeń, naruszających jego dobre imię i formułowanych przez ważne osobistości życia publicznego. Większość tych zarzutów jest całkowicie nieprawdziwa, dlatego Instytut Lecha Wałęsy, we współpracy z kancelarią "Świeca i Wspólnicy", zdecydował o wystosowaniu oficjalnych wezwań do przeprosin, a gdyby to nie poskutkowało – do pozwania osób naruszających dobre imię Lecha Wałęsy.

 

Dziś rano do prof. Andrzeja Zybertowicza, doradcy Prezydenta RP, oraz do satyryka Jana Pietrzaka wysłane zostały pierwsze dwa z planowanych ponad 20 wezwań do przeprosin. Lech Wałęsa domaga się odwołania obraźliwych i kłamliwych wypowiedzi, w których został nazwany „zdrajcą” czy też „płatnym donosicielem SB”, oraz wpłaty kwoty 10 tys. złotych na rzecz Fundacji WOŚP.

Kolejne wezwania, stanowiące część działań Instytutu na rzecz ochrony dobrego imienia Lecha Wałęsy i przeciwstawiające się próbom fałszowania historii przez szerzenie nieprawdziwych informacji na temat działalności narodowego bohatera, jakim był i na zawsze pozostanie Lech Wałęsa, zostaną skierowane do pana Andrzeja Gwiazdy oraz pana Wojciecha Cejrowskiego. Poniżej publikujemy oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

 

„W związku z powtarzającymi się sytuacjami naruszenia dóbr osobistych i kierowania wobec Pana Prezydenta Lecha Wałęsy pomówień, szkalujących jego postawę historyczną, zostały podjęte działania prawne, zmierzające do zatrzymania tychże działań.  

W pierwszej kolejności wobec osób, które dopuściły się naruszenia dóbr osobistych Pana Prezydenta Lecha Wałęsy, zostało wystosowane pismo o zaniechanie naruszania dóbr osobistych wraz z obowiązkiem opublikowania przeprosin w terminie 3 dni od dnia otrzymania pism. Zaniechanie usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych będzie uprawniało do podjęcia dalszych działań prawnych wobec ochrony dobrego imienia Pana Prezydenta Lecha Wałęsy. W chwili obecnej nie wykluczamy wszczęcia ochrony dobrego imienia również na drodze sądowej.  

Pierwsze pisma zostały wystosowane wobec prof. Andrzeja Zybertowicza, doradcy Prezydenta RP ds. społecznych, za wypowiedzi wyemitowane w programie „Kropka nad i”, prowadzonym przez panią red. Monikę Olejnik. Kolejne wezwanie dotyczy licznych wypowiedzi satyryka, pana Jana Pietrzaka, który wielokrotnie w udzielanych przez siebie wywiadach jednoznacznie określił Pana Prezydenta Lecha Wałęsę mianem „zdrajcy, którego należy ukarać” i „TW Bolka”. Jednocześnie, zaniechanie przez pana Jana Pietrzaka usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych nie wykluczy możliwości ubiegania się przez Lecha Wałęsę ochrony na gruncie sądowym.

Wszelkie działania, mające znamiona naruszenia dóbr osobistych i sugerujące współpracę Pana Prezydenta ze Służbami Bezpieczeństwa PRL, spotkają się z odpowiednią reakcją”

W sprawach prawnych, związanych z wezwaniami, prosimy o kontakt z mec. Jackiem Świecą - +48 507 554 984

W pozostałych sprawach Instytut udziela informacji pod adresem biuro@ilw.org.pl

Dane
kontaktowe