PL | EN

ILW z dotacją w ramach programu „Europa dla Obywateli”

2019-08-01

Instytut Lecha Wałęsy starał się o dofinansowanie w ramach komponentu „Pamięć o przeszłości Europy”, skierowanego do organizacji prowadzących działania zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości. W programie złożono 262 wnioski z 33 państw, zaś przyznano 45 dotacji, z czego tylko 4 w Polsce. Instytut znalazł się w tym elitarnym gronie.

W ramach projektu finansowaniu podlegają projekty zajmujące się refleksją na temat pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni. Komponent ten obejmuje również działania dotyczące innych punktów zwrotnych i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy. Z uzyskanej dotacji Instytut będzie realizować projekt edukacyjny „Edukacja dla przyszłości”, którego celem jest budowanie świadomości wśród młodych obywateli na temat niebezpieczeństw związanych z komunizmem i faszyzmem i zagrożeniem, jakie te systemy niosą dla indywidualnej wolności.

Cieszymy się bardzo z pozytywnego dla ILW rozstrzygnięcia, które jest wyrazem zaufania dla Instytutu. Dzięki przyznanemu finansowaniu Instytut będzie mógł prowadzić dalsze działania i realizować swoją misję, działając zgodnie z ideałami, które przyświecały także Lechowi Wałęsie.

Dane
kontaktowe