PL | EN

Kolejne wezwania w ramach kampanii #BohaterNarodowy

2019-04-08

W lutym bieżącego roku Instytut Lecha Wałęsy, we współpracy z kancelarią prawną „Świeca i Wspólnicy”, rozpoczął kampanię #BohaterNarodowy. Celem wspólnych działań jest ochrona dobrego imienia naszego Fundatora, prezydenta Lecha Wałęsy, który wielokrotnie padał ofiarą pomówień i fałszywych oskarżeń ze strony znanych osobistości życia publicznego w Polsce.

Chcąc przeciwdziałać rozpowszechnianiu nieprawdziwych i krzywdzących Prezydenta informacji, Instytut wystosował kolejne pisma z wezwaniami do przeprosin za naruszenie dóbr osobistych, tym razem do pana Ryszarda Majdzika, a także redakcji serwisu TVP Info i redaktora Krzysztofa Ziemca. Poniżej publikujemy oficjalne oświadczenie w tej sprawie.


 

W dniu 25 marca 2019 r. w imieniu Pana Prezydenta Lecha Wałęsy zostały wystosowanie wezwania do opublikowania przeprosin oraz zaniechania dalszych naruszeń dóbr osobistych, których dopuścił się Ryszard Majdzik, będąc w dniu 22.11.2018 r. gościem programu „Minęła20” w stacji telewizyjnej TVP INFO.

 

Dodatkowo, kierując się dyspozycją art. 38 ustawy Prawo prasowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1914), umożliwiającą dochodzenie roszczeń za naruszenie dóbr osobistych od redaktora i wydawcy, uprzejmie informujemy, iż odpowiednie wezwania zostały skierowane do redakcji programu „Minęła20” oraz do redaktora Krzysztofa Ziemca, który prowadził wówczas program i pozostał bierny wobec wulgarnych i oszczerczych wypowiedzi Ryszarda Majdzika.

 

Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, zarówno ze strony Ryszarda Majdzika, jak również ze strony wydawcy i dziennikarza programu „Minęła20”. Zaniechanie w żądanej reakcji na wydarzenia z dnia 28 listopada 2018 r. będzie skutkowało koniecznością dochodzenia dóbr osobistych Pana Prezydenta Lecha Wałęsy na drodze sądowej. Ufamy jednak, że niniejsza sprawa nie zostanie zbagatelizowana i nastąpi odpowiednie usunięcie skutków naruszeń dóbr osobistych Pana Prezydenta Lecha Wałęsy, w tym poprzez opublikowanie przeprosin zgodnie z warunkami w wezwaniach o następujących treściach:

 

  "Działając jako dziennikarz prowadzący, w związku z opublikowaniem w dniu 22.11.2018 r. w stacji TVP Info w programie „Minęła 20” wypowiedzi Ryszarda Majdzika, niniejszym przepraszamy Pana Lecha Wałęsę. Twierdzenia i wypowiedzi Ryszarda Majdzika opublikowane w ww. programie zostały przestawione w sposób nieuprawniony, niesłuszny i nierzetelny, nie mając odzwierciedlenia w stanie faktycznym, co naruszyło dobra osobiste, w szczególności dobre imię i zasługi historyczne Pana Lecha Wałęsy na rzecz Narodu Polskiego. Jednocześnie brak mojej reakcji jako prowadzącego redaktora tylko spotęgowały skutek naruszenia dóbr osobistych i dały wyraz przyzwoleniu na zniesławiające Pana Lecha Wałęsę wypowiedzi. Krzysztof Ziemiec”

 "Działając w imieniu TVP Info, w związku z opublikowaniem w dniu 22.11.2018 r. w stacji TVP Info w programie „Minęła 20” wraz z wypowiedzią Ryszarda Majdzika, niniejszym przepraszamy Pana Lecha Wałęsę. Twierdzenia i wypowiedzi Ryszarda Majdzika opublikowane w ww. programie zostały przestawione w sposób nieuprawniony, niesłuszny i nierzetelny, nie mając odzwierciedlenia w stanie faktycznym, co naruszyło dobra osobiste, w szczególności dobre imię i zasługi historyczne Pana Lecha Wałęsy na rzecz Narodu Polskiego. Jednocześnie brak reakcji prowadzącego redaktora Krzysztofa Ziemca tylko spotęgowały skutek naruszenia dóbr osobistych i dały wyraz przyzwoleniu na zniesławiające Pana Lecha Wałęsę wypowiedzi.”

„Ja, Ryszard Majdzik, wobec udzielonego wywiadu w programie „Minęła 20” w dniu 22.11.2019 r. w stacji telewizyjnej TVP Info, przepraszam Pana Prezydenta Lecha Wałęsa za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez użycie w sposób zupełnie nieuprawniony, szkalując i godząc w dotychczasowe doświadczenie i postawę historyczną Pana Lecha Wałęsy, słów: „to zwykła kanalia, agent Bolek (…) bestia w ludzkiej skórze, (…) nikczemny człowiek”.

Przedstawione przeze mnie sformułowania wobec Lecha Wałęsa nie tylko znieważają Pana prezydenta Lecha Wałęsa, ale nie znajdują jakiegokolwiek odzwierciedlenia w stanie faktycznym ani w Orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Lustracyjny z dnia 11 sierpnia 2000 r. (sygn. akt: V AL. 26/00). Mając na względzie powyższe niniejszym przepraszam go za bezpodstawne naruszenie jego dóbr osobistych oraz zobowiązuje się do zaniechania jakichkolwiek dalszych działań, których wydźwięk godziłby w dobre imię Lecha Wałęsy".

Dane
kontaktowe