PL | EN

Lech Wałęsa dołącza do globalnego apelu o zaprzestanie cyberataków na placówki medyczne

2020-05-26

Prezydent Lech Wałęsa wsparł swoim podpisem globalny apel, wyrażający sprzeciw wobec licznych cyberataków wymierzonych w instytucje i placówki medyczne walczące z epidemią COVID-19 na świecie.

Sygnatariuszami listu, opracowanego przez CyberPeace Institute, są między innymi znani światowi politycy, w tym była sekretarz stanu Madeleine Albright, szefowie organizacji międzynarodowych, m.in. były sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, czy laureaci pokojowej nagrody Nobla, jak Michaił Gorbaczow.

Autorzy apelu wzywają rządy wszystkich państw oraz Organizację Narodów Zjednoczonych do okazania globalnej solidarności i podjęcia zdecydowanych działań wobec nasilających się ataków cybernetycznych, uniemożliwiających skuteczną walkę z chorobą. Prezydent Lech Wałęsa wyraził swoje poparcie dla tej ważnej inicjatywy, której celem jest ochrona życia i zdrowia wielu ludzi dotkniętych epidemią. Tekst dokumentu został także opublikowany w poniedziałek na łamach The Guardian oraz New York Times.

Więcej informacji oraz pełen tekst apelu można znaleźć tu: https://bit.ly/3bXGHAm

 

fot. CyberPeace Institute

Dane
kontaktowe