PL | EN

Lech Wałęsa na Uniwersytecie Harvarda

2019-11-18

18 listopada Lech Wałęsa odwiedził Uniwersytet Harvarda – jedną z najlepszych uczelni na świecie. Świętując 30. rocznicę upadku muru berlińskiego, spotkał się z polskimi i amerykańskimi naukowcami, a także wygłosił wykład podczas Forum Johna. F. Kennedy’ego.

Wczesnym popołudniem Prezydent wizytował w Centre for European Studies – tamtejszym wydziale europeistyki – gdzie wziął udział w lunchu z pracownikami naukowymi, zajmującymi się tematyką przemian ustrojowych i gospodarczych w Europie w 1989 roku, a także byłymi politykami amerykańskim oraz polskimi studentami Uniwersytetu Harvarda.

Późnym popołudniem gościł na Forum Johna. F. Kennedy’ego Jr., najważniejszym wydarzeniu organizowanym przez Uniwersytet Harvarda, gromadzącym sławy światowej polityki. Lech Wałęsa wygłosił wykład pt. „Europe was not always free and united: celebrating 30 years since the end of communism”, a po jego zakończeniu odpowiadał na liczne pytania zgromadzonych (zobacz transmisję z wykładu).

Wydarzenie, moderowane przez dyrektora Centrum Studiów Europejskich Harvardu, prof. Grzegorza Ekierta, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Prezydent apelował do studentów, by angażowali się w politykę i zmieniali ją na lepsze. Mówił o potrzebie odzyskania przez Stany Zjednoczone roli przywódcy wolnego świata, jakim były w czasach zimnej wojny. Wezwał także do debaty nad nowymi strukturami społecznej współpracy wobec wielkich, globalnych przemian technologicznych.

Związki Lecha Wałęsy z Uniwersytetem Harvarda są niezwykle silne i sięgają aż 1983 roku, kiedy to, w środku stanu wojennego, Uniwersytet przyznał Mu doktorat honoris causa oraz zaprosił do wygłoszenia mowy na 332. uroczystości absolutorium Uniwersytetu. Z uwagi na brak możliwości opuszczenia kraju, tekst wystąpienia Lecha Wałęsy został, pod jego nieobecność, odczytany przez ówczesnego rektora, Dereka C. Boka.

Poza Prezydentem (1996, 2003, 2019), zaszczyt wygłoszenia wykładu im. Kennedy’ego nie przypadł żadnemu Polakowi w historii. W 1998 r. premier Hanna Suchocka wzięła udział w grupowej dyskusji w Instytucie Polityki Harvardu. Ponadto, wykład ten wygłosiło dwóch wybitnych profesorów polskiego pochodzenia – Zbigniew Brzeziński (dwukrotnie) oraz Richard Pipes (jednokrotnie).

Instytut Polityki Harvardu (Institute of Politics) regularnie gości u siebie głowy państw oraz liderów polityki, biznesu i mediów. Od 1978 roku, wykład im. Kennedy’ego wygłosili między innymi Dalajlama, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, Desmond Tutu, Francis Fukuyama, John McCain, Madeleine Albright, Al Gore, Ban Ki-Moon, Michaił Gorbaczow oraz Henry Kissinger.  

 

fot. Institute of Politics at Harvard Kennedy School

Dane
kontaktowe