Lech Wałęsa po raz kolejny wygrywa w sądzie

2019-04-29

W grudniu ubiegłego roku w Gdańsku zapadł wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Prezydenta Wałęsy przez pana Krzysztofa Wyszkowskiego. Sąd przyznał rację Lechowi Wałęsie, uznając że Krzysztof Wyszkowski wprowadził opinię publiczną w błąd twierdząc, iż Lech Wałęsa przegrał proces z roku 2011. To kolejne korzystne dla Lecha Wałęsy zakończenie sprawy.

Zgodnie z wyrokiem drugiej instancji pan Krzysztof Wyszkowski opublikował w ostatnich dniach stosowne przeprosiny w mediach (m.in. na portalu www.gpcodziennie.pl, a także na stronie www.wyszkowski.com.pl) o następującej treści: „Ja, Krzysztof W., przepraszam Pana Prezydenta Lecha W. za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, jakoby Lech W. przegrał proces sądowy w sprawie I ACa 1520/10 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, dotyczący naruszenia jego dóbr osobistych, wszczęty w związku z moimi twierdzeniami o współpracy Lecha W. ze Służbą Bezpieczeństwa i pobieraniu za to pieniędzy

Cieszymy się z kolejnego korzystnego dla Lecha Wałęsy wyroku, który pokazuje, że rozpowszechnianie fałszywych informacji i próba dyskredytacji dorobku narodowego bohatera, jakim jest Lech Wałęsa, będzie spotykać się z stanowczą reakcją i konsekwencjami prawnymi. Warto w tym temacie wspomnieć o działaniach, które Instytut prowadzi w ramach kampanii #BohaterNarodowy. Będą one kontynuowane w najbliższym czasie.

Dane
kontaktowe