PL | EN

"Od samotności do Solidarności". Lech Wałęsa w artykule dla OECD Forum Network

2019-07-09

3 lipca na łamach OECD Forum Network ukazał się artykuł autorstwa Lecha Wałęsy, zatytułowany „Od samotności do Solidarności; jak pokonaliśmy komunizm i jakie wyzwania wciąż przed nami”. Tekst jest częścią obchodów 30-lecia polskiej wolności.

W artykule Prezydent Wałęsa pisze o trudnych losach Polski w XX wieku, która geopolitycznie, wbrew swoje woli, znalazła się w strefie wpływów radzieckich. Władza sowiecka była jednak od początku dla Polaków władzą narzuconą i z niezgody na powojenne status quo, a także z opresyjności komunistycznego systemu, zrodziła się Solidarność, na której czele stanął Lech Wałęsa.

W swoim artykule Prezydent podkreśla także rolę papieża Jana Pawła II, nowoczesnej technologii oraz sprzyjających czynników zewnętrznych w drodze do wolności, jak i również wyjątkowość pokojowej rewolucji, której dokonała Solidarność. Zwraca również uwagę na prawdziwie globalny charakter problemów, z którymi mierzyć się musi współczesny świat. Sprostanie tym zadaniom wymaga jednak, pisze Prezydent, nowej globalnej solidarności i silnego przywiązania do wartości.

Zachęcamy do lektury całości w języku angielskim: https://www.oecd-forum.org/users/264552-lech-walesa/posts/50725-from-isolation-to-solidarity-how-we-toppled-communism-and-what-challenges-lie-ahead

Dane
kontaktowe