Prezydent Wałęsa na Forum na rzecz Globalnego Pokoju w Pjongczangu

2019-02-09

Prezydent Lech Wałęsa był dzisiaj gościem specjalnym Forum na rzecz Globalnego Pokoju w Pyeongchangu. W swoim wystąpieniu wskazał na szczególne znaczenie solidarności globalnej w dążeniu do pojednania Korei Południowej i Północnej. Podkreślił, że zaangażowanie innych krajów jest niezbędne do osiągnięcia porozumienia. Odniósł się także do polskich doświadczeń Solidarności i wskazał na duże znaczenie, jakie miało wsparcie ze strony krajów demokratycznych w tamtym czasie. Wyraził także nadzieję na szybkie zjednoczenie Korei. W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i rządu Korei Południowej, którzy wspólnie z Lechem Wałęsą podpisali deklarację na rzecz pojednania Korei.

Dane
kontaktowe