PL | EN

Sprawozdanie z działań w ramach programu "Europa dla obywateli"

2020-11-24

W ubiegłym roku Instytut Lecha Wałęsy otrzymał jako jedna z nielicznych organizacji w Polsce dofinansowanie w ramach komponentu „Pamięć o przeszłości Europy” w programie Europa dla Obywateli, skierowanego do organizacji prowadzących działania zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości. Publikujemy podsumowanie zrealizowanych działań.

W ramach projektu finansowaniu podlegały projekty promujące refleksję na temat pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy. Komponent ten obejmował również działania dotyczące innych punktów zwrotnych i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy. Z uzyskanej dotacji Instytut zrealizował projekt edukacyjny „Edukacja dla przyszłości”, którego celem było budowanie świadomości wśród młodych obywateli na temat niebezpieczeństw związanych z komunizmem i faszyzmem.

Zachęcamy do lektury podsumowania

 

 

Dane
kontaktowe