PL | EN

„ZAGRANICZNI INWESTORZY 25-LECIA”

2014-10-06

Wydanie raportu związane jest z przypadającą na rok 2014, 25. rocznicą przemian polityczno-ustrojowych. Celem publikacji jest ukazanie działalności wybranych przedsiębiorstw o kapitale zagranicznym, inwestujących w Polsce w okresie ostatniego ćwierćwiecza. Raport ukazuje w jaki sposób dokonane inwestycje przyczyniały się do rozwoju społeczności lokalnych, głównie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i wprowadzanie nowoczesnych standardów gospodarczych. Oficjalna prezentacja raportu odbyła się podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Pobierz wersję elektroniczną publikacje w formacie PDF

„11 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O 11 LISTOPADA”

2014-05-20

Publikacja została wydana w ramach obchodów 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślą przewodnią publikacji jest skupienie się na niepodległości w sposób całościowy i kompleksowo traktować o jej znaczeniu w historii Polski. Ilustrowany gadżet edukacyjny ma być pretekstem do rozmowy o kształtowaniu postaw twórczych i patriotycznych jak np. tradycja spędzania święta niepodległości przez moją rodzinę, czy w moim rodzinnym mieście.

Zobacz więcej

„220. ROCZNICA NADANIA ORDERU VIRTUTI MILITARI”

2014-03-27

Na lekcjach temat tego odznaczenia traktowany jest zwykle bardzo powierzchownie, dlatego z myślą o uczniach powstała kolejna propozycja gadżetu edukacyjnego. Gadżet składa się z książeczki i zakładki magnetycznej, zamkniętych w pudełku. Książeczka jest kompendium wiedzy w pigułce, zawierającym najważniejsze fakty wzbogacone zdjęciami. Natomiast zakładka magnetyczna nawiązuje kształtem i grafiką do orderu Virtuti Militari. Dzięki temu uczniowie będą mogli wyjść poza podręczniki szkolne, by „dotknąć” kawałka historii i uzmysłowić sobie wartość emocjonalną odznaczenia.

Zobacz więcej

„RADIO WOLNA EUROPA – W DRODZE DO WOLNOŚCI”

2014-03-27


Książeczka zawiera zbiór najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania Radia Wolna Europa, jej legendarnych pracowników oraz wiele ciekawostek z życia rozgłośni. Jej uzupełnieniem jest płyta z najciekawszymi i najważniejszymi audycjami RWE, zarówno politycznymi, jak i rozrywkowymi, kpiącymi z absurdów życia codziennego PRL. Auten- tyczne audycje, okraszone odrobiną humoru, oraz duża dawka wiedzy w pigułce będą dla uczniów ciekawą formą nauczania wykraczającego daleko poza sztywne ramy lekcji historii.”

Zobacz więcej

„90 LAT PREZYDENTURY W POLSCE”

2014-03-27

Gadżet jest narzędziem edukacyjnym, który niestandardową formą zachęca uczniów do zapoznania się z sylwetkami  wszystkich polskich prezydentów wraz z ówczesną sytuacją polityczną kraju, w czasie, gdy przyszło im sprawować tę funkcję.

Zobacz więcej

„STAND IN SOLIDARITY FOR PEACE – TIME TO ACT NOW. SOLIDARNI DLA POKOJU – CZAS DZIAŁAĆ ”

2014-03-27

Publikacja podsumowująca wniosku i rekomendacje z 13. Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, który odbył się w Warszawie w dniach 21-23 października 2013 r.

Pobierz wersję elektroniczną publikacje w formacie PDF

„KOCHAM WOLNOŚĆ – CZYLI JAK ZASZCZEPILIŚMY W SOBIE JEJ GEN”

2014-03-27

Pakiet zawiera audycję radiową przedstawiającą najnowszą historię Polski przez pryzmat słowa „wolność” na tle muzyki, która nam wtedy towarzyszyła, oraz 40 – stronicową, bogato ilustrowaną książeczkę – obie autorstwa jednego z najbardziej znanych polskich dziennikarzy radiowych.

Zobacz więcej

„SYMBOLE POLSKIEJ WOLNOŚCI”, KOLOROWANKA

2014-03-27

Kolorowanka stworzona została z myślą o najmłodszych, w ramach programu „Gen wolności”. Na jej stronach dzieci mogą zapoznać się z ilustracjami obrazującymi ważne wydarzenia w historii Polski związane z wolnością.

Pobierz wersję elektroniczną publikacje w formacie PDF

„MAM GEN WOLNOŚCI”, BAJKI DLA DZIECI

2014-03-27

Bajki pokazują momenty triumfu i upadku wolności w historii Polski. Mają one w przystępny, dostosowany do wieku odbiorców sposób inspirować dzieci do pozna- nia historii naszego kraju. Do książki dołączona jest płyta, na której bajki czytają m. in.: Krystyna Janda, Małgorzata Socha, Cezary Żak, Zbigniew Zamachowski, Piotr Adamczyk, Jerzy Radziwiłowicz.

Pobierz wersję elektroniczną publikacje w formacie PDF

„MAM GEN WOLNOŚCI”, ZESZYT EDUKACYJNY

2014-03-27

Publikacja przygotowana z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, gim- nazjów i szkół średnich. Opisuje najważniejsze wydarzenia leżące u podstaw dzisiejszej wolnej Polski. Od czasów kształtowania się narodu i państwowości, poprzez okres walki o niepodległość, docieramy do czasów współczesnych, w których pojawia się pytanie, jak dziś dbać o wolność.

Pobierz wersję elektroniczną publikacje w formacie PDF

20 ROCZNICA INAUGURACJI PREZYDENTURY LECHA WAŁESY

2014-03-27

Publikacja wydana z okazji 20. rocznicy objęcia urzędu Prezydenta przez Lecha Wałęsę, pierwszego prezydenta wybranego w powszechnych oraz w pełni demokratycznych wyborach prezydenckich w Polsce. Instytut pragnie wzmacniać pamięć o sukcesie budowania III Rzeczpospolitej i przypominać drogę, jaką przebyła Polska od czasu upadku komunistycznego ustroju totalitarnego do czasów współczesnych.

Pobierz wersję elektroniczną publikacje w formacie PDF

„KONFLIKT I SOLIDARNOŚĆ"

2014-03-27

Książka, autorstwa Jacka i Joanny Kurczewskich, wydana w 30-lecie wydarzeń, które doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność" ma charakter dokumentu historycznego. Większą część stanowi zbiór artykułów Jacka Kurczewskiego wydrukowany po raz pierwszy w 1981 roku przez ówczesny Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Do tego zbioru dołączone zostały między innymi dwa teksty tego samego autorstwa oraz wspólny tekst socjologów pomyślany jako podręcznik demokracji związkowej.

Zobacz więcej

„BLASK POPIOŁU/CENIZAS ALUMBRADAS"

2014-03-27

Dwujęzyczny tomik poezji kubańskiego więźnia politycznego, niezależnego dziennikarza, Jorge Olivera Castillo. Wydany przez Instytut Lecha Wałęsy zbiór wierszy Kubańczyka to liryczna opowieść o strachu, zniewoleniu, o prawie do wyrażania własnego zdania, o Hawanie – brudnej i zrujnowanej. To poruszająca podróż po kubańskiej pamięci indywidualnej i zbiorowej.

Zobacz więcej

„KSIĘGA UROCZYSTOŚCI 25. ROCZNICY PRZYZNANIA LECHOWI WAŁĘSIE POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA"

2014-03-27

Jest to zapis konferencji i uroczystości, jakie miały miejsce w Warszawie i Gdańsku we wrześniu i grudniu 2008 roku z okazji obchodów 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. Publikacja pozwala jeszcze raz powrócić do refleksji dotyczącej Polski, Europy i świata, która była owocem tych spotkań.

Pobierz wersję elektroniczną publikacji w formacie PDF

„DROGI DO WOLNOŚCI – DROGI DO WSPÓLNEJ EUROPY"

2014-03-27

Publikacja pod redakcją naukową prof. Jerzego Eislera została wydana w pięciu wersjach językowych w nakładzie 49 500 egzemplarzy. Wybitni badacze historii najnowszej pokazują, jakie były podobieństwa i różnice w długim procesie dochodzenia do wolności w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Do publikacji został dołączony 30 minutowy film.

Pobierz wersję elektroniczną publikacje w formacie PDF

"SOLIDARNOŚĆ - 500 PIERWSZYCH DNI"

2014-03-27

Komiks autorstwa Jacka Federowicza, w którym odtworzona została w skrócie historia „Solidarności" od jej narodzin do 13 grudnia 1981 roku. Wydany po raz trzeci w 2008 roku przez ILW z okazji 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla.

Zobacz więcej

„Kuba. Przewodnik Turystyki Solidarnej"

2014-03-27

Publikacja wydana w ramach programu „Solidarni z Kubą". Nie jest to kolejna wersja przewodnika po Kubie, który można znaleźć w księgarniach. Głównymi bohaterami tej książki są Kubańczycy, którzy walczą o prawa człowieka i wolności obywatelskie. Oprócz ogólnych informacji turystycznych czytelnik znajdzie tam więc adresy rodzin więźniów politycznych, niezależnych bibliotek, oraz informacje o ruchach opozycyjnych na wsypie. Przewodnik zawiera również wskazówki, w jaki sposób wszystkim tym ludziom można pomóc.

Zobacz więcej

Dane
kontaktowe